โลโก้ บริษัท พายแม็กเนท จำกัด

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประจำปี

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี 

ความปลอดภัยที่คุณไม่ควรมองข้าม

Meta Description: ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีกับวิศวกรมืออาชีพ เพื่อความปลอดภัยของอาคารและผู้ใช้งาน ตรวจสอบตามกฎหมายโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาต ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 

Related Tags: ตรวจสอบระบบไฟฟ้า, ความปลอดภัยระบบไฟฟ้า, วิศวกรตรวจสอบไฟฟ้า, ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี, บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า 

บทนำ: ระบบไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญในอาคารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อให้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าทำงานได้อย่างปลอดภัย ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานและทรัพย์สิน

ความสำคัญของการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีมีความสำคัญดังนี้: 

– ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าดูด ไฟไหม้ ที่อาจเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด 

– ยืดอายุการใช้งานของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 

– ตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมาย – สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้อาคารว่าระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย

ขั้นตอนการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าควรดำเนินการโดยวิศวกรมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้: 

1. ตรวจสอบสภาพทางกายภาพของสายไฟ อุปกรณ์ และบริภัณฑ์ไฟฟ้า ว่ามีความเสียหายหรือชำรุดหรือไม่

2. ตรวจสอบจุดต่อสายทั้งด้านแรงสูง-แรงต่ำ โดยใช้กล้องถ่ายความร้อน เพื่อประเมินสมรรถนะด้านความปลอดภัย

3. ตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้า การสมดุลโหลดของระบบไฟฟ้า เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า

4. ตรวจสอบระบบสายดินวัดค่าความต้านทานระบบสายดิน (Grounding System) ให้อยู่ในสภาพดีและได้มาตรฐาน 

5. ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์และการเดินสายไฟว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ การตรวจสอบควรทำโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการตรวจสอบเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

6. จัดทำรายงานการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า แบบฟอร์มตามกฎหมายโดยแบ่งออกเป็น 2 รายงาน รายงานจากกรมโรงงานฯ      1 ฉบับ และรายงานกรามสวัสดิการฯ 1 ฉบับ

คำถามที่พบบ่อย

1. ต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าบ่อยแค่ไหน?

คำแนะนำทั่วไปคือควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างน้อยปีละครั้ง หรือตามที่กฎหมายกำหนด อาคารขนาดใหญ่ อาคารโรงงาน หรือมีการใช้งานหนักอาจต้องตรวจสอบบ่อยขึ้น

2. ใครสามารถทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าได้บ้าง?

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าควรดำเนินการโดยวิศวกรไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและได้มาตรฐานตามกฎหมาย

3. หากพบปัญหาในระบบไฟฟ้าต้องทำอย่างไร?

หากพบความผิดปกติหรือชำรุดเสียหาย ควรแจ้งให้วิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขทันที อย่าพยายามซ่อมแซมด้วยตนเองหากไม่มีความรู้ เพราะอาจเกิดอันตรายได้ 

บทสรุป: การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีเป็นมาตรการสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของอาคารและผู้ใช้งาน ช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้า และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบไฟฟ้าอีกด้วย การตรวจสอบควรดำเนินการโดยวิศวกรมืออาชีพที่มีใบอนุญาต เพื่อให้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด อย่ามองข้ามการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ไฟฟ้าแรงสูง

หม้อแปลงไฟฟ้า

ตู้ไฟฟ้า

 • เสาไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ
 • จุดต่อสาย และ Busbar
 • Dropfuse
 • ระบบป้องกันฟ้าผ่า
 • อุณหภูมิของอุปกรณ์
 • การต่อลงดิน
 • จุดต่อสาย
 • สารดูดความชื้น
 • น้ำมันหม้อแปลง
 • เครื่องป้องกันด้านไฟเข้า
 • กับดักฟ้าผ่า
 • การต่อลงดินของหม้อแปลง
 • สภาพภายนอกหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ตู้ MDB
 • ตู้ MCC
 • ตู้ SDB , DB
 • ตู้ LP
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
 • สภาพภายนอกตู้ไฟฟ้า
 • อุณหภูมิจุดต่อสาย

About Us

เราเป็นบริษัทให้บริการงานด้านวิศวกรรม พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ต่างๆ เริ่มตั้งแต่งานออกแบบ ควบคุมงาน ไปจนถึงงานตรวจสอบและทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย

5/5

บุคลากรมีความรู้ความชำนาญ ในด้านไฟฟ้า มากครับ พร้อมแนะนำวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัย

5/5

เอาใจใส่ในงานที่ได้รับพร้อมให้คำชี้แนะก่ลูกค้าได้รับประโยชน์อันสุงสุด พร้อมให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

WWW.PI-MAGNET.COM

ID Line :@pimagnet

scan qr code พายแม็กเนท

บริษัท พายแม็กเนท จำกัด

108/305 ม.14 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร 091-0569997 ,

089-9910559