งานออกแบบ ประมาณราคาและที่ปรึกษา

      เริ่มตั้งแต่การได้โจทย์มาและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งเรื่อง งบประมาณโครงการ ที่ทางลูกค้ามีอยู่เพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ตรงตามจุดประสงค์ของโครงการ อย่างที่ลูกค้าไว้ใจเราเสมอมา ถึงกระนั้น เรายังมีผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรมในสาขา ต่างๆ เช่น โยธา , ไฟฟ้า , เครื่องกล และอุตสาหการ พร้อมทั้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(กว.) ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า เราพร้อมให้บริการแบบครบวงจรจริงๆ​

งานตรวจสอบด้านวิศวกรรม (ตามกฎหมาย)

เราให้บริการงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร
ตรวสอบไฟฟ้าประจำปี (พรบ.โรงงาน , พรบ.ความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม)
– ตรวจสอบเครน

ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) โซล่า , กังหันลม , โรงไฟฟ้าชีวมวล , Generator , อื่นๆ

ตรวจสอบอาคาร (พรบ.ควบคุมอาคาร)
– ตรวจสอบพลังงาน (พรบ.อนุรักษ์พลังงาน) พร้อมช่วยออกแบบและคิดค้น เพื่อหามาตรการใหม่ๆ ในการลดต้นทุนเรื่องพลังงาน

 

 

งานตรวจสอบ บ้าน&คอนโด ก่อนโอน

โครงสร้างอาคารตรวจสอบพื้น เสา คาน และผนัง ว่ามีรอยแตกรอยร้าวหรือไม่ รวมทั้งแนะนำหากมีการต่อเติม จะพิจารณาเรื่องใดบ้าง หรือเปลี่ยนโหลดการใช้งาน ว่าสามารถทำได้ไหม เพื่อป้องกันการวิบัติตัวอาคาร

 

– ระบบไฟฟ้า
ตรวจสอบการทำงานของระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้ครบถ้วนไหม ตรวจสอบด้านความปลอดภัย ระบบป้องกันไฟรั่ว เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ฉนวนไฟฟ้า ตู้ไฟฟ้า และสายกราวน์ ต่อใช้งานอย่างถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องจะแนะนำให้แก้ไขในทางที่ถูกต้องอย่างไร เพื่องป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า

– ปะปาและสุขาภิบาล
ตรวจสอบจุดน้ำรั่วน้ำซึมจากก๊อกน้ำ ทั้งน้ำดีและน้ำเสีย จุดซักล้างต่างๆ ห้องน้ำ ความลาดชันของพื้นเพื่อให้น้ำไหลลงท่อได้ดีและเหมาะสม ระบบระบายน้ำฝน เมื่อเกิดฝนตกมีน้ำขังหรือไม่ หากไม่ได้มาตรฐานพร้อมแนะนำวิธีแก้ไขอย่างถูกต้อง

– สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ตรวจสอบกับทางโครงการว่ามีการทดสอบแล้วหรือยัง หากยังก็ต้องทดสอบ ส่วนบ้านหรือคอนโดที่ไม่มีก็จะแนะนำให้ติดตั้งเพื่อใช้งานได้จริง เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจริง ทางลูกค้าเองจะได้รับรู้และสามารถป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้

– อื่นๆ
ถนน สวน ต้นไม้ พร้อมแนะนำด้านการประหยัดพลังงาน

งานติดตั้ง

– ระบบไฟฟ้า แรงต่ำ-แรงสูงเป็นงานติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ตั้งแต่แหล่งจ่ายไฟฟ้า หม้อแปลง ตู้ไฟฟ้า การ Wiring สายไฟฟ้า ไปจนถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้

 

– ขยายเขตไฟฟ้า
เราให้บริการปักเสา ลากสายไฟ แรงสูงแรงต่ำใหม่ เนื่องจากมีการขยายเขตไฟฟ้า รวมทั้งการขออนุญาตทางการไฟฟ้าในพื้นที่ ให้เข้ามาดำเนินการจ่ายไฟ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเราให้บริการครบจบที่เดียว

– ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
ให้บริการติดตั้งหม้อแปลงใหม่ หรือทำการเปลี่ยนเพื่อทดแทนของเดิมทางเรายินดีให้บริการ และเป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา

– ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm)
ในอาคารทั้งสำนักงาน โรงงาน หรือ อาคารที่อยู่อาศัย เราก็ให้บริการในการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่ได้มาตรฐานสากล เช่นอุปกรณ์ผ่าานมาตรฐาน UL , FM รวมทั้งการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA , วสท.

– ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Sprinkle , CO2 , FM200
ในโรงงานหรืออาคารต่างๆ ที่ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำเป็นที่จะต้องมีระบบดับเพลิงทั้งทางด้านกฎหมายและความปลอดภัยของลูกค้าเอง เรายินดีที่จะให้บริการในด้านการออกแบบ รวมทั้งติดตั้งระบบดับเพลิงนี้ ให้สามารถใช้งานได้ดีและเหมาะสมในพื้นที่ของลูกค้า

– ระบบปรับอากาศ
เราให้บริการตั้งแต่ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง รวมทั้งแนะนำ อุปกรณ์ต่างๆหรือ Spec ของระบบปรับอากาศเพื่อให้ได้มาทั้งต้นทุนที่ต่ำและได้ประสิทธิภาพสูงสุดในด้านระบบปรับอากาศของลูกค้า

– ระบบพลังงานทดแทน โซล่าเซลล์
ในยุคพลังงานทดแทนที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน และจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต เราพร้อมที่จะให้บริการงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ รวมทั้งการขออนุญาตติดตั้งจาก กพ. และการไฟฟ้าฯ เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมาย

ในงานติดตั้งทั้งหมดนี้เราจะมีทั้ง วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ช่างเทคนิคผู้มีประสบการณ์ เข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามเป้าหมายของลูกค้า

งานซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance)

– PM หม้อแปลงไฟฟ้า และฉนวนลูกถ้วยแรงสูง
– PM ตู้ไฟฟ้า MDB , MCC , SDB ,DB และตู้ย่อยต่างๆ

ด้วยประสบการณ์ที่เรามีอยู่ในการ Preventive Maintenance (PM) มาหลายปี เราจะให้ความสำคัญกับทางลูกค้าอยู่เสมอในเรื่องต้นทุนของเวลา เพื่อหยุดขบวนการผลิตของลูกค้าเอง ทางเราทำงานได้เร็วตรงตามเวลา และแผนงานที่วางไว้ ซึ่งลูกค้ามั่นใจได้เลยว่า จะไม่กระทบเรื่องเวลา อย่างแน่นอน